ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
 • การวิจัยแสดงให้เห็นว่า...
  งานวิจัยพบว่าการสื่อสารภาษาอังกฤษได้นั้นมีประโยชน์คณานับประการ เป็นต้นว่า บุคลากรที่พูดภาษาอังกฤษได้นั้นมักจะได้รับการส่งเสริมให้ได้รับตำแหน่งที่ดีกว่าบุคลากรที่ไม่สามารถสื่อสารได้ ไม่ว่าจะในแวดวง ธุรกิจ การศึกษาและ...
 • เหตุใดจึงต้องใช้บริการ NESE On-Line
  • หลักสูตรการสอนที่พัฒนาโดยนักวิชาการศึกษาที่ได้รับการฝึกฝนจากฮาร์วาร์ด ผู้ก่อตั้ง NESE
  • หลักสูตรที่ได้รับรางวัลเดียวกับที่ผู้เรียนของ NESE สาขาบอสตันได้รับและเป็นที่โดนใจมานับตั้งแต่ปี 1990
 • ระบบการศึกษาด้วยตนเองในรูปแบบโต้ตอบ
  • ครูผู้สอนผ่านทางวิดีโอของ NESE สาขาฮาวาร์ดสแควร์
  • 80% ของครูผู้สอนที่เรียนรู้ด้วยตนเองนั้น สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากบัณฑิตวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด
  • แบบฝึกหัด แบบทดสอบ ข้อสอบในรูปแบบโต้ตอบ
  • ได้รับใบรับรอง
 • ชั้นเรียนถ่ายทอดสด
  • การทดสอบสัดระดับเบื้องต้น
  • ชั้นเรียนส่วนตัวและกลุ่ม
  • หลากหลายวิชาความรู้
  • ได้รับใบรับรอง
  • เวลาเริ่มต้นที่ไม่เหมือนกันในแต่ละเขตเวลา
 • สำหรับมืออาชีพ
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • ภาษาอังกฤษกฎหมาย
  • ภาษาอังกฤษการแพทย์
  • ภาษาอังกฤษการบิน
  • การลดสำเนียง
  • และอีกมากมาย!
 • สำหรับผู้เรียน
  • การเตรียมสอบ TOEFL®
  • การเตรียมสอบ IELTS®
  • หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย
  • นำเสนอโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครของวิทยาลัย
  • และอีกมากมาย!